RECTIFICADORES

  • RECT. CILINDRICA (EXTERIORS I INTERIORS) MYFORD MG-12 HM
  • RECT. TANGENCIAL JUNG JF-520 AMB DIAFORM (400x250)
  • RECT. GER RS 1000
  • LAPIDADOR DE INTERIORS DE 2 A 30MM
  • TRONZADORS/RECTIFICADORA DE EXPULSORS DEGEN. (TAM 25/600)