En C.M. SOLÉ tenim com objectiu principal proporcionar als nostres clients productes segurs en els que poder confiar, que donin compliment als seus requisits i satisfacin plenament les seves expectatives.

L’objectiu d’aquesta Política és la consolidació d’aquesta realitat, millorant contínuament i reforçant la confiança dels nostres clients.

Per nosaltres Qualitat és conèixer qui és el nostre client, quines son les seves expectatives i complir amb aquestes sense errors, al seu temps, sempre donant compliment als requisits legals i reglamentaris aplicables. La satisfacció del nostre client és la nostra.

Al implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, C.M. SOLÉ pretén potenciar la participació i productivitat de tots els seus empleats, conscienciant-los de la importància de les seves activitats i de com contribueixen a l’assoliment dels objectius de qualitat.

D’acord amb aquesta Política, establirem uns Objectius de Qualitat a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau de compliment, de manera que puguem mesurar la nostra millora.

Els nostres objectius principals són:

  • Créixer com empresa, tant a nivell econòmic, com en Qualitat dels productes.
  • Augmentar la satisfacció dels nostres clients
  • Aconseguir un servei òptim dels nostres proveïdors i sub-contractistes.
   
   


La Direcció de C.M. SOLÉ revisa periòdicament el sistema de Gestió de la Qualitat,
per assegurar-se de la seva convinença, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis al sistema de qualitat, incloent la Política i Objectius.

Coherent amb la responsabilitat assumida, la Direcció proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta Política, tant tècnics com humans.