Avis Legal

Protecció de dades de caràcter personal:

Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals que vosté ens faciliti seran incorporades a un fitxer del que és responsable CONSTRUCCIONES MECÁNICAS SOLÉ que està registrat a l'Agencia Española de Protección de Datos, amb la finalitat de dur a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació, gestionar la prestació de serveis encomanats i, eventualment, enviar-li informació comercial i publicitaria sobre els nostres serveis que considerem que poden ser del seu interès.

Li concedim un termini de trenta (30) dies per manifestar la seva inconformitat al tractament i cessió de les seves dades, advertint-li de que al no pronunciar-se s'entendrà que accepta.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment i exercir els seus drets d'accès, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves dades enviant una sol·licitud per escrit a CONSTRUCCIONES MECÁNICAS SOLÉ, al seu domicili social a la Crta Cirera Km 0,9, 08304, Mataró o a la direcció de correu electrònic sole@cmsole.com.

   
   

 

“ Identificació de l'empresa:
Nom:     CONSTRUCCIONES MECÁNICAS SOLÉ, SA
Direcció:      Crta Cirera Km 0,9
Codi Postal: 08304
Població:     Mataró
Telèfon:      937412680
E-mail:         sole@cmsole.com
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
Tomo 11106; Folio 081; Hoja B-67506
C.I.F. A08548885